Curs de RGCRE

Des d’un bon començament, col·laboro en les jornades formatives per a Responsables de Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE), organitzades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la delegació del Govern de l’estat a Catalunya (Ministerio de Industria), amb la col·laboració de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb una sessió sobre «El marc festiu del foc a Catalunya». Aquesta vol ser una aproximació a la funció i als usos del foc i, sobretot, de la pirotècnia a les festes populars catalanes, amb especial referència a les manifestacions que comporten l’ús personal d’aquesta —com a membres de colles de foc— i a la seva història, com els balls de diables o el bestiari festiu de foc.

A la nostra cultura, el foc —de combustió o d’artifici— és present en les festes de tot l’any, encara que aquesta sessió s’ocupa, com pertoca, de la pirotècnia. Efectivament, la funció de la pirotècnia en les celebracions populars es pot resumir en tres grans apartats:

  1. Com a senyal de festa —anunci de l’inici del temps festiu—, com a forma de destacar determinats moments de la celebració o com a cloenda. En són exemple les tronades, mascletaes, traques, enlairament de voladors de tro…
  2. Com a espectacle. Des del teatre popular de carrer, amb la presència dels grups de focs en els rituals festius, seguicis i professons —la lluita del bé contra el mal—, fins als castells de focs, castells que han evolucionat des de l’espectacle de proximitat, amb construccions de fusta, rodes, vanos, figures articulades, voladors…, fins a l’espectacle únicament de foc aeri, amb carcasses disparades des de morters a una certa distància dels espectadors.
  3. Com a element de participació, amb el component de trencament de la normalitat, de transgressió i de risc que té el foc: de les figures històriques del bestiari, com les guites de la Patum de Berga o els bous de foc, a la cordà valenciana i, evidentment, els correfocs.

Aquestes són algunes de les imatges que il·lustren aquesta exposició sobre el marc festiu del foc: